0, jak bardzo świat potrzebuje energicznych choleryków!

Pełna kontrola’, której brak innym. Rozstrzygająca decyzja dla chwiejnych umysłów.
Objęcie przywództwa, by poprowadzić nas ku dobremu. Gotowość podejmowania ryzyka w niepewnych sytuacjach. Wierność prawdzie w obliczu drwin. Niezależność, aby samemu ponosić odpowiedzialność. Życiowy drogowskaz, gdy zbłądziliśmy. Wezwanie, żeby wystąpić przeciwko morzu trosk i przeciwstawiając się im, skończyć z nimi raz na zawsze. Energiczny choleryk to człowiek dynamiczny, który marzy o tym, co niemożliwe, chce dosięgnąć niedostępnych gwiazd. Myśli, podobnie jak Robert Browning, że „cel człowieka musi być poza zasięgiem jego ręki; inaczej – po co istnieje niebo?” Energiczny choleryk wciąż do czegoś dąży, coś osiąga, odnosi sukcesy. Towarzyski sangwinik mówi, perfekcyjny melancholik rozmyśla, a energiczny choleryk działa. Jest to temperament najłatwiejszy do zrozumienia i do współżycia – o ile przestrzegasz jego żelaznej zasady: „Zrób to TERAZ i zgodnie z moimi wskazówkami!” Otwartość i optymizm energicznego choleryka przypomina naturę towarzyskiego sangwinika. Jest on bezpośredni w kontak tach z ludźmi i przekonany, że każda sprawa zakończy się dobrze, – pod warunkiem, że to on jest za nią odpowiedzialny. Pracuje więcej niż przedstawiciele innych temperamentów i otwarcie wyraża swoje opinie. Ponieważ wytrwale dąży do wyznaczonego celu i ma wrodzony talent przywódczy, zwykle osiąga szczyt kariery w wybranej dziedzinie.