Wrzesień 2016

Ograniczenia rodziców w zarządzaniu majątkiem dziecka

Anna Mochniej        30 września 2016        Komentarze (0)

Dla sporej części rodziców zarządzanie majątkiem dziecka wydaje się tematem marginalnym. Powszechnie występuje przekonanie, że dopóki dziecko nie osiągnie 18 roku życia, dopóty jego majątek jest majątkiem jego rodziców. Okazuje się jednak, że pogląd ten nie jest prawidłowy. Aby  uniknąć komplikacji należy mieć na uwadze przedstawione niżej zasady. Władza rodzicielska obejmuje m.in. obowiązek i prawo […]

Nazwisko dziecka – jakie nadać i kiedy zmienić

Anna Mochniej        20 września 2016        Komentarze (0)

Celem przepisów regulujących kwestię nazwiska dziecka jest odzwierciedlenie pochodzenie tego dziecka z danej rodziny oraz utrwalenie jego przynależności do niej. W obecnych realiach sytuacja, w której rodzice noszą to samo nazwisko należy do coraz rzadszych. Jednak swoboda rodziców w jego wyborze jest ograniczona. Dowiedz się jakie zasady obowiązują przy nadawaniu nazwiska dziecku, gdy urodziło się ono […]

„Nasciturus” – co to znaczy? Jakie prawa ma przyszły obywatel

Anna Mochniej        02 września 2016        Komentarze (1)

Tajemnicze określenie „nasciturus” w prawie polskim oznacza dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone. Prawo przyznaje takiemu dziecku warunkową zdolność prawną w zakresie czynności, w wyniku których dziecko uzyska jakąś korzyść. Oznacza to, że jeżeli dziecko urodzi się żywe będzie mogło czerpać korzyści z dokonanych na jego rzecz działań. Dziecko poczęte, lecz nienarodzone może zostać spadkobiercą jednak pod […]