Grudzień 2016

Odpowiedzialność karna za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo

Anna Mochniej        08 grudnia 2016        3 komentarze

Policja zatrzymała rodziców małoletnich dzieci bo pozostawili je same bez opieki, albo przebywały te dzieci z rodzicami, którzy byli w stanie nietrzeźwym. Taką informację często słyszymy w mediach. Będąc zobowiązanym do opieki nad małoletnim dzieckiem, czy to z mocy ustawy (rodzice, opiekunowie) czy też umowy (np. opiekun w przedszkolu) należy pamiętać, że odpowiadamy za jego […]