Styczeń 2017

Błąd lekarza podczas porodu – czego możemy się domagać?

Anna Mochniej        27 stycznia 2017        Komentarze (0)

Dowiadujesz się, że jesteś w ciąży –  czeka Cię dziewięć niezwykłych miesięcy. Na początku jeszcze nie dociera do Ciebie, że będziesz miała dziecko. Później przyglądasz się jak z dnia na dzień Twoje ciało rośnie i rośnie, a Ty nie masz na to w ogóle wpływu. Zaczynasz odczuwać ruchy dziecka, kompletujesz wyprawkę. Zaczynasz też myśleć o porodzie. […]

Postępowanie o rozwód się przedłuża. Co z alimentami?

Anna Mochniej        04 stycznia 2017        Komentarze (0)

Powiedzmy, że jesteś w trakcie postę­po­wa­nie rozwodowego. Trwa ono już  kilka dobrych mie­sięcy, a końca niestety nie widać.  Dodat­kowo ubiegasz się w nim o ali­menty dla  dziecka. Czy jest  możliwość, aby już w trakcie procesu zapew­nić dziecku bez­pie­czeń­stwo finan­sowe? Otóż jest. W pro­ce­sie o roz­wód jak i w samo­dziel­nym  postę­po­wa­niu  o ali­menty, można ubie­gać się o tzw. zabez­pie­cze­nie ali­men­tów na czas trwa­nia […]