Maj 2017

Cierpienie po stracie bliskiej osoby jest uczuciem nieuniknionym. Zdarza się, że sytuacja ta dotyka bezpośrednio dziecka, gdy traci jednego z rodziców. Jest to niewyobrażalny dramat powodujący, że dziecko wymaga specjalnego traktowania. Instytucja renty rodzinnej ma zapewnić wsparcie finansowe właśnie dzieciom, którym oboje lub jedno z rodziców zmarło. W przypadku większej liczby dzieci renta rodzinna zostanie […]