Odpowiedzialność karna za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo

Anna Mochniej        08 grudnia 2016        3 komentarze

Policja zatrzymała rodziców małoletnich dzieci bo pozostawili je same bez opieki, albo przebywały te dzieci z rodzicami, którzy byli w stanie nietrzeźwym. Taką informację często słyszymy w mediach. Będąc zobowiązanym do opieki nad małoletnim dzieckiem, czy to z mocy ustawy (rodzice, opiekunowie) czy też umowy (np. opiekun w przedszkolu) należy pamiętać, że odpowiadamy za jego bezpieczeństwo.  Prawidłowo sprawowana opieka nad małoletnim jest istotna z punktu widzenia uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez małoletniego, który nie ukończył lat 13, o czym piszę tutaj ale również z punktu widzenia odpowiedzialności karnej.

Jak wynika  z treści art. 82 § 6 k. w. (kodeksu wykroczeń), osoba, która pozostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany. Również przepis art. 106 kodeksu wykroczeń określa, że każda osoba, która ma obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Pozostawienie zatem dziecka, które ma ukończony 7 lat nie będzie stanowić wykroczenia, o ile nie zachodzi okoliczność, że dziecko to nie zostanie uznane za inną osobę niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem.

A co z kodeksem karnym? Z treści art. 210 § 1 k.k. wynika, że karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega osoba, która wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca. Przepis ten gwarantuje prawo do opieki osobom, które nie są dostatecznie samodzielne. Jego celem jest  ochrona bezpieczeństwa i życia małoletnich lub nieporadnych przed niebezpieczeństwem mogącym im grozić w razie braku opieki ze strony osób do tego zobowiązanych. Należy zaznaczyć, że w momencie porzucenia osoba  niemająca 15 lat lub osoba nieporadna nie muszą znajdować się w niebezpieczeństwie. To właśnie  porzucenie może i często doprowadza do zagrożenia tych osób. Nie jest także istotny czas, w jakim osoby uprawnione pozostały bez opieki. W wielu jednak konkretnych wypadkach czas pozostawienia bez opieki będzie rozstrzygał o tym, czy miało miejsce porzucenie.

Odpowiedzialności karnej podlegać będzie także opiekun, który zgodnie z treścią art. 160 § 2 k.k. (kodeksu karnego) naraża małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W tym przypadku odpowiedzialności podlega także sprawca, który działa nieumyślnie. W tym przepisie wystarczającą przesłanką dla odpowiedzialności karnej jest aby wystąpiło  bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie musi nastąpić skutek, wystarcza zagrożenie, które jednakże winno być realne.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Meggi Grudzień 8, 2016 o 20:06

Jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem w stanie nietrzeźwym to z tego co wiem w Uk mogą od razu odebrać dziecko nalwet jeśli to nie była libacja a np. Spotkanie rodzinne. Jak wygląda to w Polsce pod względem prawnym.

Odpowiedz

Anna Mochniej Grudzień 9, 2016 o 12:08

Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku. Kwestia spożywania alkoholu przy dzieciach nie jest w Polsce wprost uregulowana w przeciwieństwie np. do zakazu prowadzenia pojazdów. A wiadomo, że jeśli nie jest uregulowana to tym samym pojawiają się różne opinie. Cześć karnistów jest zdania, że opieka nad dzieckiem wyklucza wypicie choćby jednej lampki wina. Z kolei niektórzy uważają, że nie można popadać w skrajności, we wszystkim należy zachować umiar i rozsądek. Ale jeśli np. podczas imprezy rodzinnej dochodzi do awantur przy dzieciach lub zamroczeni alkoholem rodzice nie zauważą, że kilkulatek sam wyszedł z domu to w takim przypadku dziecko może zostać umieszczone w pogotowiu opiekuńczym zaś rodzicom mogą być postawione zarzuty. Inna natomiast sytuacja zachodzi gdy rodzice np. w restauracji zamówią wino a bawiące się w tym czasie dziecko przewróci się i coś sobie zrobi. Chociaż niektórzy rozpatrywaliby taką sytuację z punktu konieczności oczekiwania np. na taksówkę i przedłużenia tym samym cierpienia dziecka. Osobiście nie słyszałam o sytuacji, żeby w trakcie normalnego spotkania rodzinnego, gdzie spożywane są rozsądne ilości alkoholu policja odebrała rodzicom dziecko.

Odpowiedz

Meggi Luty 7, 2017 o 17:37

Bardzo dziękuję za odpowiedź!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: