Awaria w przedszkolu – czy należy się rodzicowi za ten okres zasiłek opiekuńczy

Anna Mochniej        14 marca 2017        Komentarze (0)

Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, do którego chodzi nasza Mała niedawno pojawiła się informacja o przerwie wakacyjnej. Spotkałam się z tym, że rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli, na okres takiej przerwy często wnioskują o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zasadnie czy nie?

Zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje w przypadkach ściśle określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej. Należy do nich konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Za nieprzewidziane zamknięcie przedszkola może być uznana awaria w budynku lub jego uszkodzenie (np. zalanie) uniemożliwiające funkcjonowanie placówki do czasu usunięcia tej awarii (szkody) – przyjmuje się, że jest „nieprzewidziane” gdy rodzic został poinformowany w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem zamknięcia.

Ustalając prawo do zasiłku opiekuńczego bierze się ponadto pod uwagę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym mogących zapewnić opiekę dziecku. Jeśli takie osoby występują, zasiłek nie może być wypłacany (nie dotyczy to chorych dzieci do lat 2).

Przerwa wakacyjna w przedszkolu nie może zostać zakwalifikowana jako nieprzewidziane jego zamknięcie. Jest planowana z wyprzedzeniem tak, aby rodzice mieli możliwość zorganizowania opieki dziecku w inny sposób, np. zaplanowanie urlopu wypoczynkowego w tym samym terminie lub zapewnić dziecku wypoczynek z dziadkami.

Ważne! Pracownik może wnioskować o wypłatę zasiłku opiekuńczego w razie choroby dziecka trwającej w czasie przerwy wakacyjnej  przedszkola. W tym celu przedkłada zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA oraz oświadczenie ZUS Z-15. Jeżeli nie ma innych domowników mogących sprawować opiekę nad chorym dzieckiem, to pracodawca (odpowiednio ZUS) wypłaci zasiłek.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: