Błąd lekarza podczas porodu – czego możemy się domagać?

Anna Mochniej        27 stycznia 2017        Komentarze (0)

Dowiadujesz się, że jesteś w ciąży –  czeka Cię dziewięć niezwykłych miesięcy. Na początku jeszcze nie dociera do Ciebie, że będziesz miała dziecko. Później przyglądasz się jak z dnia na dzień Twoje ciało rośnie i rośnie, a Ty nie masz na to w ogóle wpływu. Zaczynasz odczuwać ruchy dziecka, kompletujesz wyprawkę. Zaczynasz też myśleć o porodzie. Każda kobieta, zwłaszcza jeśli nasłuchała się różnych opowieści od znajomych,odczuwa przed nim lęk.

Wierzymy, że personel szpitala, w którym zdecydowałyśmy się na poród zadba o bezpieczeństwo nasze i naszego maleństwa. Co jeśli czarny scenariusz, który nam się przewijał w głowie okaże się niestety rzeczywistością? Jakich roszczeń możemy dochodzić  w przypadku wystąpienia błędu okołoporodowego?

Błędami okołoporodowymi są m.in.: zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia lub niewykonanie cesarskiego cięcia, pomimo wystąpienia ku temu przesłanek, błędna diagnostyka stanu matki i płodu, doprowadzająca do nierozpoznania wady czy choroby skutkująca niepodjęciem na czas leczenia. Dochodząc swoich roszczeń w związku z błędem medycznym, pamiętać należy przede wszystkim o jak najszybszym skompletowaniu całej dokumentacji medycznej. W przypadku błędów okołoporodowych istotne jest zebranie nie tylko dokumentacji z czasu pobytu w szpitalu zaraz przed i po porodzie, ale też dokumentacji dotyczącej przebiegu ciąży.

Roszczenia, jakich można w takich przypadkach dochodzić to:

zadośćuczynienie za krzywdę – przysługuje za ból fizyczny, za emocjonalne cierpienie. Można również dochodzić zadośćuczynienia z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość poszkodowanego, utrudnień w życiu codziennym, jakie wiążą się z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, ograniczeń w wyborze zawodu. Widoczne inwalidztwo czy oszpecenie bliznami mogą stanowić podstawę dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę,

odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową – zwrot wszelkich wydatków, jakie ponieśli rodzice na  leczenie dziecka czy na  leczenie matki w konsekwencji błędu lekarzy. Jeśli skutki dla zdrowia dziecka czy matki rzutują na ich przyszłość, powodują niezdolność do pracy bądź zwiększają ich potrzeby (konieczność rehabilitacji, dostosowania otoczenia, mieszkania, zakup leków i przyrządów do ćwiczeń), obok zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową, dochodzić można również renty.

W toku procesu sąd zweryfikuje materiał dowodowy i wyda odpowiednie postanowienie o przeprowadzeniu dowodów. Jednym ze źródeł dowodowych w procesie jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lekarza danej specjalności. Lekarze niechętnie wypowiadają się na temat błędów popełnionych przez kolegów po fachu.  W sytuacji gdy biegły danej specjalności wypowiada się na temat swojego kolegi, należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, weryfikować każde użyte przez biegłego twierdzenie

Uprawnionymi do dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy z powodu błędu lekarskiego doszło do uszczerbku na zdrowiu, są poszkodowani, tj. matka lub dziecko (w imieniu niepełnoletniego dziecka występuje przedstawiciel ustawowy). Jeśli zaś w konsekwencji błędu okołoporodowego dochodzi do śmierci matki lub dziecka, roszczeń z tym związanych dochodzić mogą najbliżsi zmarłego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: