Prawo cywilne

Najmłodsi na zakupach

Anna Mochniej        16 czerwca 2016        Komentarze (0)

Dziecko do czasu ukończenia 13 roku życia nie ma zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie może w ważny sposób samo zawrzeć umowy. Stanowi o tym art. 14 § 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest nieważna.  Przy takim unormowaniu mógł pojawić […]