Prawo gospodarcze

Publikacja zdjęć dziecka przez szkołę – potrzebna zgoda rodzica czy nie?

Anna Mochniej        04 listopada 2016        Komentarze (0)

Na stronach internetowych szkół możemy znaleźć różne informacje: począwszy od opisu kadry i placówki na planach zajęć skończywszy. Szkoły publikują również zdjęcia uczniów, często nawet podpisane nazwiskami. Niektóre szkoły potrafią opublikować zdjęcia całych klas ze wskazaniem nazwisk. Spotkałam się z tym, że taka praktyka wzbudza obawy rodziców, szczególnie jeśli ta sama szkoła publikuje dokładny plan […]

Małoletni wspólnik w spółce z.o.o.

Anna Mochniej        28 lipca 2016        Komentarze (1)

Zdarza się, że  udział w spółce z.o.o. przypada w spadku np. czternastolatkowi. I tutaj powstaje pytanie: czy małoletni, który ukończył 13 lat może być udziałowcem spółki z o.o., jeśli udział nabył w drodze spadkobrania? Jeśli np. spadkobierca wspólnika jest w wieku 13-17 lat, to posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. O ile zatem umowa spółki z o.o. […]

Prawa autorskie ucznia

Anna Mochniej        24 czerwca 2016        Komentarze (0)

Kiedy wczoraj spotkałam się z moją koleżanką, mamą uzdolnionej plastycznie jedenastolatki, zadała mi następujące pytanie: czy  nauczyciel, który chce wykorzystać pracę dzieci  w projekcie kalendarza, potrzebuje zgody od rodzica? Zgodnie z  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa autorskie przysługują twórcy. Twórcą natomiast może […]