Prawo rodzinne

„Ja nic nie muszę” – czy zawsze tak jest?

Anna Mochniej        27 marca 2017        Komentarze (0)

Obowiązujące przepisy dość obszernie skupiają się na zagwarantowaniu dziecku jak największej ilości praw jako osobie zależnej od rodziców. Słyszymy jednak o zbuntowanych nastolatkach, wśród których często panuje przekonanie, że „ja nic nie muszę” albo „mi się to należy”. Uważają, że skoro są niepełnoletni nie mają w domu żadnych obowiązków, na co rodzice bezradnie załamują ręce. […]

Postępowanie o rozwód się przedłuża. Co z alimentami?

Anna Mochniej        04 stycznia 2017        Komentarze (0)

Powiedzmy, że jesteś w trakcie postę­po­wa­nie rozwodowego. Trwa ono już  kilka dobrych mie­sięcy, a końca niestety nie widać.  Dodat­kowo ubiegasz się w nim o ali­menty dla  dziecka. Czy jest  możliwość, aby już w trakcie procesu zapew­nić dziecku bez­pie­czeń­stwo finan­sowe? Otóż jest. W pro­ce­sie o roz­wód jak i w samo­dziel­nym  postę­po­wa­niu  o ali­menty, można ubie­gać się o tzw. zabez­pie­cze­nie ali­men­tów na czas trwa­nia […]

Gdy mama i tata sami są jeszcze dziećmi

Anna Mochniej        27 października 2016        Komentarze (0)

Opieka i wychowanie  małego dziecka to wiele radości, ale także pełno wyzwań i wyrzeczeń.  Bardzo młodzi rodzice – ci, którzy nie ukończyli 18 roku życia – oprócz spraw związanych z ułożeniem nowego porządku dnia, pogodzenia opieki nad dzieckiem i swoim młodym życiem, muszą pamiętać o uregulowaniach prawnych dotyczących ich roli w życiu dziecka. Osoba niepełnoletnia […]

Ograniczenia rodziców w zarządzaniu majątkiem dziecka

Anna Mochniej        30 września 2016        Komentarze (0)

Dla sporej części rodziców zarządzanie majątkiem dziecka wydaje się tematem marginalnym. Powszechnie występuje przekonanie, że dopóki dziecko nie osiągnie 18 roku życia, dopóty jego majątek jest majątkiem jego rodziców. Okazuje się jednak, że pogląd ten nie jest prawidłowy. Aby  uniknąć komplikacji należy mieć na uwadze przedstawione niżej zasady. Władza rodzicielska obejmuje m.in. obowiązek i prawo […]

Nazwisko dziecka – jakie nadać i kiedy zmienić

Anna Mochniej        20 września 2016        Komentarze (0)

Celem przepisów regulujących kwestię nazwiska dziecka jest odzwierciedlenie pochodzenie tego dziecka z danej rodziny oraz utrwalenie jego przynależności do niej. W obecnych realiach sytuacja, w której rodzice noszą to samo nazwisko należy do coraz rzadszych. Jednak swoboda rodziców w jego wyborze jest ograniczona. Dowiedz się jakie zasady obowiązują przy nadawaniu nazwiska dziecku, gdy urodziło się ono […]