ubezpieczenia społeczne

Cierpienie po stracie bliskiej osoby jest uczuciem nieuniknionym. Zdarza się, że sytuacja ta dotyka bezpośrednio dziecka, gdy traci jednego z rodziców. Jest to niewyobrażalny dramat powodujący, że dziecko wymaga specjalnego traktowania. Instytucja renty rodzinnej ma zapewnić wsparcie finansowe właśnie dzieciom, którym oboje lub jedno z rodziców zmarło. W przypadku większej liczby dzieci renta rodzinna zostanie […]

Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, do którego chodzi nasza Mała niedawno pojawiła się informacja o przerwie wakacyjnej. Spotkałam się z tym, że rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli, na okres takiej przerwy często wnioskują o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zasadnie czy nie? Zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje w przypadkach ściśle […]