Ciągle jak dziecko

Jednym z powodów, dla których towarzyski sangwinik zachowuje się jak dziecko, jest to, że rzeczy w dzieciństwie był tak uwielbiany przez otoczenie. Rodzice i nauczyciele nie widzieli poza nim świata i teraz nie potrafi się tego, by być centrum zainteresowania. Innymi powodem j to, że tak naprawdę nie chce on dorosnąć. Ludzie reprezent inne temperamenty pragną wyrosnąć z dzieciństwa, ale towa ski sangwinik lubi świat fantazji i ułudy. Wszystkie dziewoi są Kopciuszkami, a chłopcy Książętami. W bajkach Książęta! dy nie pracują. Cwałują na białych rumakach w blasku zac cego słońca i nie muszą szukać pracy. Z wiekiem wyłania bym odpowiedzialności, ale towarzyscy sangwinicy zgodnie ze i swą naturą raczej uchylają się od życiowej stabilizacji tak długo,  jak to tylko możliwe.

Witam, mam na imię Adela, znajdujesz się na blogu poświęconym edukacji i rozwojowi. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj czegoś ciekawego 🙂