Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej rodziców

Anna Mochniej        13 lipca 2016        Komentarze (0)

Kłótnie, napięta atmosfera, w końcu zapada trudna dla wszystkich decyzja o rozwodzie. Często jest tak, że świadkami zdarzeń w rozpadającym się małżeństwie są właśnie dzieci. Osobiście uważam, że rodzice nie powinni angażować dzieci w sprawy sądowe toczące się między nimi. Zwłaszcza, że możliwość powoływania dzieci na świadków w sprawie rozwodowej rodziców jest mocno ograniczona.

W sprawie rozwodowej małoletni zstępni stron (a więc w szczególności dzieci), którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków. Warto zwrócić uwagę, że przepis ten stosuje się nie tylko do wspólnych zstępnych stron (np. wspólnych dzieci), ale również wobec zstępnych tylko jednej strony (a więc np. dzieci tylko jednego małżonka). Ponadto świadkami nie mogą być również inni małoletni, którzy nie ukończyli trzynastego roku życia. Zasada ta wynika z art. 430 Kodeksu postępowania cywilnego. Ma ona zastosowanie również w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz o separację na żądanie jednego z małżonków.

Jeżeli dzieci są pełnoletnie, nie ma żadnych przepisów, które ograniczałyby możliwość wzięcia przez nie udziału w sprawie rozwodowej swoich rodziców. Jeśli dziecko będzie chciało, może zeznawać. Różne są sytuacje, jednak stawanie przeciwko któremukolwiek z rodziców może być bardzo niezręczne. Ponadto zanim rodzice powołają na świadka swoje dziecko powinni upewnić się czy na pewno chce ono zeznawać – z uwagi na bliski stosunek do strony, przysługuje mu prawo odmowy składania zeznań.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: