Gdy dziecko zostanie pogryzione przez psa

Anna Mochniej        18 listopada 2016        Komentarze (0)

Przyjaźń z psem to piękna sprawa. Większość dzieci lubi bawić się z psami, zwłaszcza z tymi które znają – ufają im i  wiedzą, że nie powinny zrobić im krzywdy, bo jak głosi powiedzenie „pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka. Jednak może zdarzyć się przykra sytuacja, kiedy dziecko zostanie zaatakowane  przez obcego psa. Jeżeli w okolicy nie będzie nikogo, kto go odgoni, wówczas może doznać bolesnych obrażeń ciała, a dla rodzica nie ma nic gorszego niż cierpienie dziecka.

Jeżeli w wyniku ataku psa dziecko doznał obrażeń, w pierwszej kolejności powinniśmy wezwać pomoc – pogotowie i policję. Funkcjonariusze powinni wezwać do pomocy lekarza weterynarii, który przebada psa pod kątem ewentualnych chorób.  Obowiązkiem policji powinno być przeprowadzenie w sprawie dochodzenia i ustalenia, czy właściciel psa nie popełnił przestępstwa, np. spuszczając agresywnego psa ze smyczy bez kagańca. Właściciel psa może bowiem odpowiadać za nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała u osoby pogryzionej. W takim przypadku zasadnym byłoby skierowanie do sądu aktu oskarżenia. Jeżeli pokrzywdzony atakiem psa dozna bardzo poważnych obrażeń, powodujących u niego kalectwo, wówczas właściciel czworonoga może ponieść odpowiedzialność karną. Jakie natomiast  roszczenia  przysługują poszkodowanemu w wyniku pogryzienia przez psa?

Zasadniczo w takiej sytuacji dzielimy roszczenia na dwie kategorie – odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu za „szkodę niematerialną”, czyli krzywdę i cierpienie związane z utratą zdrowia. Odszkodowanie zaś należy się pogryzionemu przez psa za szkody materialne, m.in. za odzież, obuwie i inne przedmioty zniszczone w wyniku ataku agresywnego zwierzęcia. Ponadto, poszkodowany może żądać również wyłożenia kwoty niezbędnej dla procesu leczenia (np. za operację), poniesionych dotychczas kosztów leczenia, kosztów dojazdów do placówek medycznych. Ponadto, jeżeli obrażenia były bardzo poważne i spowodowały u pogryzionego zwiększenie się jego potrzeb na przyszłość (np. konieczność stałej opieki, zakupu leków), wówczas zasadnym może być również dochodzenie comiesięcznej renty. Należy pamiętać, że dziecko przed sądem nie może samodzielnie bronić swoich praw – jest reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna).

Od kogo możemy dochodzić odszkodowania w przypadku pogryzienia przez psa? Najczęściej osobą odpowiedzialną za szkodę będzie osoba, która zwierzę chowa albo się nim posługuje.  Za osobę, która psa chowa lub się nim posługuje uznaje się najczęściej jego właściciela lub osobę, która zachowuje się jak właściciel (np. karmi zwierzę, zapewnia mu schronienie). Niekiedy właścicielem psa może być również osoba prawna – np. spółka z o.o. której teren ochraniają psy. Za sprawcę szkody może odpowiadać również jego ubezpieczyciel, jeżeli był on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – od policji możemy zażądać wydania pisemnej informacji o tym, czy ustalono, do kogo należał pies, który dziecko pogryzł. Dla zwolnienia od odpowiedzialności chowający zwierzę lub posługujący się nim musi wykazać brak winy własnej lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność np. w związku ze sprawowaniem nad nimi nadzoru lub powierzeniem im określonych czynności do wykonania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: