Gdy w domu wcale nie jest bezpiecznie…

Anna Mochniej        06 marca 2017        Komentarze (0)

Dom dla dziecka powinien być miejscem, gdzie zawsze będzie się czuło bezpiecznie, znajdzie zrozumienie, wsparcie. Rodzice powinni być dla niego wzorem, służyć zawsze pomocą, rozmową, nawet jak nasza pociecha narozrabia. Niestety, nie wszystkie maluchy  mają  szczęście wychowywać się właśnie w takich warunkach.  Każdy z nas słyszy o przypadkach przemocy wobec najmłodszych. Prawo daje możliwość odebrania dziecka  rodzicom lub opiekunom, jeżeli w związku z przemocą w rodzinie zagrożone jest jego zdrowie lub życie. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak przebiega ta procedura?

Decyzję o odebraniu dziecka podejmuje pracownik socjalny. Nie może to być jednak jego samodzielna decyzja. Podejmuje on ją razem z policjantem oraz lekarzem (lub pielęgniarką, ratownikiem medycznym). Policja jest obowiązana do udzielenia pomocy przy tej czynności. W szczególności policjant ma prawo usunięcia z miejsca wykonywania czynności osób, które przeszkadzają w wykonaniu orzeczenia.

Gdzie powinno być umieszczone dziecko? Krzywdzone dziecko pracownik socjalny powinien umieścić u członka najbliższej rodziny. W braku takiej osoby dziecko lokuje się w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka. W związku z przeprowadzeniem procedury odebrania dziecka na pracowniku socjalnym ciążą pewne obowiązki. Przede wszystkim musi on wręczyć rodzicom lub opiekunom dziecka pouczenie na piśmie o prawie do złożenia zażalenia na decyzję o odebraniu dziecka.

Zażalenie można złożyć za pośrednictwem pracownika socjalnego lub policjanta. Mają oni obowiązek niezwłocznego przekazania zażalenia sądowi. W takim zażaleniu rodzice mogą domagać się zbadania zasadności, legalności, a także prawidłowości dokonanej czynności. Sąd rozpatruje zażalenie w ciągu 24 godzin od chwili jego wniesienia. Jeżeli stwierdzi, że odebranie dziecka było bezzasadne lub nielegalne, zarządzi natychmiastowe przekazanie go rodzicom lub opiekunom, od których dziecko zostało odebrane. W takim przypadku sąd zawiadomi również przełożonych osób, które dokonały odebrania.

Jeżeli rodzice nie złożą zażalenia, pracownik socjalny i tak ma obowiązek poinformować sąd o dokonanym odebraniu dziecka i umieszczeniu go u rodziny lub w domu dziecka. W ciągu 24 godzin sąd wydaje orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej czy w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub o powrocie dziecka do rodziny.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: