Jak się nie dać załatwić odmownie?

Odmowa, bez względu na to, czego dotyczy, nie należy do rzeczy przyjemnych. Dlatego petent chcąc uniknąć nieprzyjemności odmowy winien w przypadku każdego podania, jakie zamierza złożyć, kierować się następującymi zasadami: Jeśli to jest tylko możliwe, w ogóle nie składać podania. Tylko nie składając podania petent w sposób stuprocentowy nie naraża się na odmowę. Kierowanie się racjami, że X w podobnej sprawie złożył podanie i został załatwiony pozytywnie, jest złudne. Jeśli nawet tak jest naprawdę — na co petent żadnej gwarancji nie ma — może on nie wiedzieć o Y, któremu w identycznej sprawie załatwiono podanie odmownie. W tej sytuacji petent nie ma żadnej gwarancji, że zostanie potraktowany jak X, a nie jak Y.  Jeśli już musi złożyć podanie, prosi o mniej niż ten, kogo prosi, może mu dać. W tym celu petent, przed złożeniem podania, przeprowadza dokładny wywiad na temat: możliwości instytucji, do której się ma zwrócić przeszłości, teraźniejszości, perspektyw zawodowych charakteru ludzi, przez których ręce będzie wędrować jego podanie zasadności podań innych petentów, którzy w identycznej sprawie złożyli podania. Jeśli w wyniku podsumowania wszystkich tych informacji okaże się, że zasadność wszystkich podań w tej sprawie (włączając w to podanie petenta) nie przekracza możliwości instytucji, charakterystyki zaś wszystkich ludzi, przez których ręce przechodzić będzie jego podanie, nie budzą zastrzeżeń — petent decyduje się na złożenie podania.

Witam, mam na imię Adela, znajdujesz się na blogu poświęconym edukacji i rozwojowi. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj czegoś ciekawego 🙂