Najmłodsi na zakupach

Anna Mochniej        16 czerwca 2016        Komentarze (0)

Dziecko do czasu ukończenia 13 roku życia nie ma zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie może w ważny sposób samo zawrzeć umowy. Stanowi o tym art. 14 § 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest nieważna. 

Przy takim unormowaniu mógł pojawić się problem natury praktycznej, bo nawet kupno gazety czy drugiego śniadania w szkole jest umową sprzedaży. Trudno sobie wyobrazić, aby dziecko nie mogło dokonywać nawet tak podstawowych zakupów.

Dlatego  art. 14 § 2 Kodeksu Cywilnego umożliwia zawieranie umów przez osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych. Może to jednak nastąpić pod pewnymi warunkami. Istotne jest, aby była to umowa należąca do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Do takich umów można zaliczyć  m.in.  kupno gazety czy choćby drobnej zabawki. Ważne jest, aby dokonany zakup wiązał się ze sprawami życia codziennego, a więc nie może to być jakiś szczególny z punktu widzenia dziecka zakup.

Po drugie muszą to być sprawy drobne, zatem należy wziąć tu pod uwagę np. cenę towaru, która nie może być wysoka. Przykładowo dziecko może kupić płytę z ulubionymi piosenkami, ale już zakup dużej ilości takich płyt za znaczną kwotę nie będzie mógł być przez nie dokonany. Nawet jeśli sprzedawca wyda towar i otrzyma od dziecka zapłatę, to i tak umowa sprzedaży nie będzie ważna.

Nie będzie również ważna sprzedaż nawet drobnej rzeczy, czyli na przykład zeszytów albo farb, jeśli spowoduje rażące pokrzywdzenie dziecka, które dokonało tego zakupu np. gdy sprzedawca otrzyma 50 zł za rzecz wartą 10 zł.

Zatem podsumowując można uznać, że umowy zawierane przez dziecko poniżej 13 roku życia są nieważne. Wyjątkiem są sytuacje, gdyż dziecko może zawrzeć ważną umowę w drobnych bieżących sprawach życia codziennego pod warunkiem, że nie powoduje ona jego rażącego pokrzywdzenia. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania. W następnym artykule opiszę sytuację, w której zakupy są dokonywane przez nastolatków.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: