Nawijanie pakuł

Rozpoczęliśmy naszą ziemską podróż będąc swoistym połączeniem cech, co odróżnia nas od naszych braci i sióstr. Przez całe lata ludzie nas rzeźbili, strugali, kuli, czyścili piaskiem i polerowali. Gdy zdawało się, że jesteśmy już ukończonym dziełem, znowu ktoś zaczynał nas kształtować. Czasami zdarzało się, że przeżywaliśmy w parku wspaniały dzień, kiedy każda przechodząca osoba podziwiała nas i prawiła nam komplementy, lecz innym razem byliśmy wyśmiewani, obmawiani lub ignorowani. Wszyscy urodziliśmy się mając swoje własne cechy temperamentu, tylko sobie właściwy surowiec, swój własny rodzaj skały. Niektórzy z nas są granitem, inni marmurem, jeszcze inni alabastrem lub piaskowcem. Rodzaj skały nie zmienia się, przemianom podlega natomiast jej kształt. Podobnie jest z naszymi osobowościami. Rozpoczynamy życie wyposażeni w pewne wrodzone cechy. Niektóre z nich są piękne, błyszczą jak szczere złoto. Na innych dają się zauważyć szare skazy. Warunki, w jakich żyjemy, iloraz inteligencji, narodowość, status materialny, środowisko i wpływ rodziców mogą modyfikować nasze osobowości, ale nasz wewnętrzny fundament – skała – pozostaje taki sam.