Niechciana „pamiątka” po wizycie w sali zabaw

Anna Mochniej        07 lutego 2017        Komentarze (0)

Zima w pełni. Odwiedzamy nie tylko miejsca, gdzie dzieciaki mogą poszaleć na sankach, ulepić bałwana itp. Również sale zabaw (kluby dziecięce, bawialnie) stały się jedną z ulubionych rozrywek najmłodszych.  A jak wszystkim rodzicom wiadomo, dziecięce zabawy często pozostawiają po sobie niechciane „pamiątki” (zwichnięcia, złamania i inne). W takiej sytuacji rodzic ma prawo domagać się odszkodowania, o ile wykaże winę właściciela lub zarządcy obiektu.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, odpowiadają za szkody na podstawie art. 415 k.c., zgodnie z którym osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, zobowiązana jest do jej naprawienia. Za szkodę odpowiada więc ten, czyje zachowanie (działanie lub zaniechanie) jest źródłem wypadku i powstania szkody. Powstanie obowiązku naprawienia szkody uwarunkowane jest łącznym zaistnieniem trzech przesłanek:

  • musi zaistnieć szkoda (np. złamana ręka),
  • szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy (ręka została złamana wskutek np. upadku z huśtawki w sali zabaw),
  • musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym wiąże się obowiązek odszkodowawczy (dziecko spadło z huśtawki i złamało rękę, bo huśtawka była źle zamontowana).

Warto zaznaczyć, że to na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka spoczywa obowiązek zebrania materiału dowodowego (art. 6 k.c.). Najważniejsze dowody to dokumentacja medyczna, dokumentacja zdjęciowa poszkodowanego i miejsca zdarzenia oraz świadkowie wypadku. W przypadku posiadania przez właściciela lub zarządcę ubezpieczenia OC, poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Jeżeli jest możliwość wykazania odpowiedzialności sprawcy szkody za wypadek dziecka w sali zabaw, wówczas można dochodzić następujących roszczeń:

  • zadośćuczynienia rekompensującego krzywdy niematerialne (cierpienie fizyczne i psychiczne),
  • odszkodowaniana pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
  • zwrotu kosztów leczenia.

Może być tak, że dziecko samo przyczyni się do zaistnienia wypadku lub zwiększenia rozmiarów szkody. Wówczas przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego (art. 362 k.c.).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: