This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Tłumacz przysięgły – czy dobra zajomość języka wystarczy?

Istnieje na świecie wiele zawodów, które nierozerwalnie wiążą się z posiadaniem wysoce specjalistycznej wiedzy. Idealnym przykładem są wszelkiego rodzaju naukowcy. Niemniej jednak, chcielibyśmy zwrócić dziś uwagę na zawód, który także wymaga bardzo szerokiej wiedzy, podczas gdy profesja ta nie jest wystarczająco doceniana. Osoba, o której to pracy dziś powiemy, to tłumacz przysięgły.

Ktoś mógłby argumentować, że to lekka przesada. W końcu opanowanie języka obcego to coś, co udaje się mnóstwie ludzi, więc tłumaczenie tekstu wcale nie jest tak trudnym zadaniem. Warto jednak pamiętać, że praca tłumacza przysięgłego to nie tylko sama znajomość języka. To także płynne posługiwanie się piórem, posiadanie wiedzy na temat mowy potocznej i naturalnej oraz znajomość konkretnych dziedzin języka. Co to oznacza?

Tłumacz przysięgły często musi pisać teksty specjalistyczne. Zdarza się na przykład, że zachodzi potrzeba przetłumaczenia czegoś o maszynach spawalniczych. Jeśli tłumacz posiada słownictwo z tego zakresu, szybko i sprawnie da sobie radę z taką pracą.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tłumacz przysięgły – ceny

Na świecie jest wiele zawodów, które są konieczne, abyśmy my – korzystający z ich usług – mogli funkcjonować w społeczeństwie. Każdy wymieniłby tu bez wahania policjanta lub lekarza, niemniej jednak mało kto pomyśli o tłumaczu przysięgłym.

Otóż kiedy potrzebujemy dobrego jakościowo tekstu lub tłumaczenia dokumentu, którym będzie można posłużyć się w urzędzie państwowym, wówczas korzystamy z usług tłumacza przysięgłego. Niestety, tłumacz przysięgły wysoko ceni swoje usługi. Za jaką cenę możemy z nich skorzystać?

Generalnie rzecz ujmując, strona tekstu kosztuje najmniej około 120 złotych. Niemniej jednak, jeśli potrzebujemy tekstu specjalistycznego, cena adekwatnie rośnie. Dlaczego? Otóż zdarza się, że tekst, który chcemy przełożyć na inny język dotyczy nietypowej dziedziny życia. Dajmy na to, że chodzi o tekst z sądu dotyczący spadku w postaci biblioteki pełnej książek. Aby sporządzić taki tekst, tłumacz przysięgły musi skorzystać ze specjalistycznego słownictwa.

Należy także pamiętać, że tłumaczenie z języka obcego na polski będzie tańsze niż tłumaczenie odwrotne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tłumacz przysięgły

Języki obce stanowią obecnie jedną z najważniejszych rzeczy, których powinniśmy się nauczyć. Komunikacja w obecnym świecie, także w innym języku jest wymagana przez wielu pracodawców. W związku z tym szkoły językowe przeżywają istne oblężenie. Myliby się jednak ten, kto sądzi, że tylko i wyłącznie popularne są same szkoły. Firmy,  także zwykli  ludzie potrzebują na co dzień zwykłych tłumaczeń dokumentów i różnych innych papierów – najczęściej są to dokumenty związane z pracą. Karierę dzięki temu zrobi nie jeden tłumacz przysięgły. Osoba taka musi znać język w bardzo dobrym stopniu. Pozwala jej to swobodnie zajmować się tłumaczeniem i korekcją nadsyłanych tekstów. Dobry tłumacz zarabia stawki grubo powyżej średniej krajowej. Jest to wolny zawód – więc tak naprawdę sam może sobie wyceniać prace. Nikt nad nim nie ślęczy i nie każe zostawać po godzinach. Może pracować ile tylko dusza zapragnie, no i w zasadzie także tyle ilu ma klientów,. Z tym bywa różnie, ale raczej nie spotyka się narzekających na brak zajęcia tłumaczy przysięgłych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tłumacz przysięgły – zakres usług

Szczególną odmianą pełnienia zawodu tłumacza jest bycie tłumaczem przysięgłym. To wyjątkowo odpowiedzialny zawód, w którym ponosi się pełną odpowiedzialność zawodową za niewykonywanie obowiązków przewidzianych w ustawie. Karą może być upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub nawet pozbawienie tego prawa.

Tłumacz przysięgły specjalizuje się w tłumaczeniu specjalistycznych dokumentów o wysokiej randze, jak przekład dokumentów sądowych, urzędowych i procesowych. Może je wykonywać na zlecenie jednostek prywatnych, ale przede wszystkim wykonuje je też na zlecenie organów przestrzegania prawa, czyli sądów, prokuratury i policji. Swoje przekłady potwierdza specjalną pieczęcią, która poświadcza o jego tytule i pozycji na liście tłumaczy. Każdy tłumacz przysięgły zostaje wpisany na specjalną listę, dostępną do wglądu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. To również rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości określa wysokość wynagrodzenia takiego tłumacza.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn