Podanie-deklaracja

Petent na początku podania przedstawia się jako człowiek nie tylko lojalny, ale i zaangażowany. .W dal- i szym ciągu podania informuje, że tego zaangażowania dał liczne dowody, do wglądu może nawet przedstawić dyplomy, podziękowania oraz teksty wygłoszonych referatów. W ostatniej części podania petent deklaruje, że w zaangażowaniu swoim trwać będzie nadal, i to bez względu na to, czy ogródek działkowy, o który niniejszym prosi, zostanie mu przydzielony, czy też nie. Podanie-pieszczota. Petent na początku po- \ ^an*a Przedstawia się jako człowiek, który zawsze, kiedy pisze podanie, ma szalone skrupuły, ponieważ wie, że w ten sposób zawraca głowę porządnym ludziom, którzy i bez tego podania mają dostateczną ilość własnych kłopotów. W dalszym ciągu podania myśl tę petent rozwija, twierdząc, że za żadne pieniądze nie zgodziłby się zajmować rozstrzyganiem jakichkolwiek podań, a zwłaszcza tego typu, gdzie każda decyzja przydzielenia ogródka’ działkowego nie tylko nigdy nie jest dostatecznie doceniona przez otrzymującego ogródek, ale rodzi jeszcze wśród załatwionych odmownie niepotrzebne kwasy i niechęci do przydzielających. W tej sytuacji — kończąc podanie — petent prosi o przydział ogródka działkowego wyłącznie w tym wypadku, jeśli cokolwiek zostanie wolnego, a załatwienie podania petenta nie sprawi załatwiającym najmniejszego kłopotu.