Tag Archives: lear legnica opinie

Lear legnica opinie

Interpretacja testu jest bardzo prosta. Po przeniesieniu swych odpowiedzi do tabeli wyników, podliczeniu punktów w każdej z czterech kolumn oraz zsumowaniu mocnych stron i słabości poznasz swój dominujący typ osobowości. Dowiesz się także, jakiego rodzaju połączeniem jesteś. Jeżeli, na przykład, uzyskałeś 15 punktów w kolumnie energicznego choleryka po podsumowaniu zalet i wad, nie ma wątpliwości: jesteś prawie stuprocentowym energicznym cholerykiem. Ale jeśli uzyskałeś 8 punktów w kolumnie towarzyskiego sangwinika, 6 w kolumnie perfekcyjnego me-‚ lancholika oraz po 2 w pozostałych dwóch kolumnach, jesteś towarzyskim sangwinikiem z silną przymieszką perfekcyjnego me- lancholika. Jednocześnie poznasz oczywiście typ najsłabiej reprezentowany w twojej osobowości. W miarę jak czytać będziesz kolejne stronice tej książki i analizować zawarty w niej materiał, nauczysz się, jak wykorzystać swoje zalety, wyrównywać wady związane z dominującym typem’ twojej osobowości, a także, jak zrozumieć zalety i wady ludzi o innych osobowościach.