Porady prawne online

Udzielam także porad prawnych online. Skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres annamochniej@kancelarie.net lub za pomocą formularza wskazanego w zakładce „Kontakt”. Opisz swój problem, natomiast  jeśli posiadasz dokumenty – zeskanuj je i prześlij. Wykorzystam je w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

Otrzymasz ode mnie wiadomość zwrotną zawierającą wycenę świadczonej porady prawnej, termin jej wykonania wraz z podaniem rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty przystąpię do wykonania usługi.