Poszukaj źródła swojej niepewności

Perfekcyjni melancholicy z uwagi na swe wrodzone skłonności poddają surowemu osądowi przede wszystkim siebie. Nie czują się bezpieczni w kontaktach z innymi ludźmi. Są zwykle atrakcyjnymi partnerami dla towarzyskich sangwiników, którzy mogą dokonać zmiany ich nastawienia do siebie. Poznałam wybitnych fekcyjnych melancholików, znane w naszym kraju autorytety w swojej dziedzinie, których przerażała myśl, że być może przyjdzie im wygłosić parę słów podczas proszonego obiadu. Ten negatywny obraz własnej osoby często sięga czasów dzieciństwa, a jego źródłem jest krytycyzm rodziców i nauczycieli. Ponieważ perfekcyjni melancholicy chłoną to, co negatywne, ludzie mają tendencję, by im jeszcze dokładać. Pracując w klubie kobiet zauważyłam, że ci spośród prezesów, którzy są podatni na krytykę, uginają się pod jej ciężarem, natomiast ci, którzy sobie jej nie biorą do głowy, mają spokój. Opracowałam kwestionariusz samooceny dla kobiet. Zawiera on pytania dotyczące włosów, wagi, oczu, talentu, życia duchowego i wielu innych spraw. Gdy każda z kobiet napisze swą obecną opinię o sobie, proszę, by wróciła do listy pytań i zanotowała, w jakich okolicznościach zetknęła się po raz pierwszy z taką oceną. Czy to matka mówiła jej, że ma okropne włosy? A może ojciec uważał, że nie jest zbyt błyskotliwa? To proste ćwiczenie pozwala odkryć zdumiewające rzeczy. Kobiety zaczynają uświadamiać sobie, skąd bierze się ich niska samoocena. Później proszę o ustosunkowanie się do niej: czy jest ona aktualna dzisiaj, czy też jest reliktem przeszłości. Jeśli wciąż jest aktualna, należy zastanowić się, jak ją zmienić. Ale jeśli jest to mistyfikacja, niech proszą Pana o usunięcie z ich umysłu urojonych negatywnych wyobrażeń. „Panie, wysłuchaj modlitwy mojej i wołanie moje niech dojdzie do ciebie!” (Ps 102:1).