Potrzeba dnia codziennego

Niezadowolony z rozmowy, rozgoryczony odmową, zmęczony czekaniem petent może nagle odczuć pilną potrzebę dania publicznego wyrazu nurtującym go myślom. Potrzebę tę petent realizuje za pomocą tak zwanego wybuchu, czyli pewnej ilości słów wypowiedzianych w szybkim tempie, głośniej niż zazwyczaj i bez należytej dbałości o logiczny związek poszczególnych słów i zdań. Szybkość wypowiedzianych słów, nasilenie głosu i stopień braku logiki między poszczególnymi słowami i zdaniami petent ściśle uzależnia od temperatury wybuchu. Im temperatura jest wyższa, tym szybkość jest większa, nasilenie mocniejsze, zaś brak logiki bardziej rzucający się. Ten powszechnie przyjęty i praktykowany przez petentów sposób dawania publicznego wyrazu nurtującym ich myślom nie jest jednakże realizowany w sposób jednolity i konsekwentny. Petenci wyraźnie różnią się między sobą w sensie koordynacji nasilenia i okoliczności wybuchu. W rezultacie tych różnic słuchacze wybuchów, zarówno urzędowi, jak i społeczni, nigdy nie są pewni, kim jest wybuchający pe- ten i w konsekwencji — czego mogą w rezultacie wybuchu od wybuchającego oczekiwać.
Aby zapobiec istniejącej sytuacji oraz w celu umożliwienia dokonywania właściwej kwalifikacji ujmuje się  niniejszym wszystkie wybuchy w następujące jednolite i powszechnie obowiązujące zasady: Wszystkie wybuchy dzieli się na trzy kategorie: wybuch mały: ilość wypowiedzianych w trakcie jednego wybuchu słów — do dziesięciu. Nasilenie wybuchu: piano. Logiczny związek słów i zdań: zauważalny wybuch średni: ilość wypowiedzianych w trakcie jednego wybuchu słów — do dwudziestu. Nasilenie wybuchu: mezzo forte. Logiczny związek słów i zdań: chwilami uchwytny wybuch duży: ilość wypowiedzianych słów — powyżej trzydziestu. Nasilenie wybuchu: forte. Logiczny związek słów i zdań: nieobowiązują- cy- Do korzystania z poszczególnych kategorii wybuchów uprawnia się: O z kategorii a, wybuch mały: petentów, których odpowiedzialność służbowa lub prywatna nie przekracza VI grupy uposażeń podstawowych O z kategorii b, wybuch średni: petentów, których odpowiedzialność służbowa lub prywatna nie przekracza III grupy uposażeń podstawowych O z kategorii c, wybuch duży: pozostałych petentów.