Prawa autorskie ucznia

Anna Mochniej        24 czerwca 2016        Komentarze (0)

Kiedy wczoraj spotkałam się z moją koleżanką, mamą uzdolnionej plastycznie jedenastolatki, zadała mi następujące pytanie: czy  nauczyciel, który chce wykorzystać pracę dzieci  w projekcie kalendarza, potrzebuje zgody od rodzica?

Zgodnie z  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa autorskie przysługują twórcy. Twórcą natomiast może być każda osoba fizyczna niezależnie od wieku, czyli także dziecko. O przymiocie twórcy przesądza bowiem sam fakt autorstwa danego dzieła i to niezależnie od jego wartości i przeznaczenia.

Prace plastyczne wykonane przez dzieci w szkole  podlegają ochronie na takich samych zasadach jak inne dzieła. Oznacza to, że twórca posiada wyłączne prawo do korzystania z utworu na wszystkie możliwe sposoby (np. publikację w albumie, wystawienie w galerii), a także prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Korzystać z utworu przygotowanego przez ucznia można zatem po uzyskaniu zgody. Osoby niepełnoletnie nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie mogą one samodzielnie dysponować swoimi prawami, a tym samym wyrażać samodzielnie zgody na wykorzystywanie ich utworów. W sprawach tych dziecko reprezentuje ich przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic, opiekun lub kurator i tylko on może skutecznie udzielić zgody na korzystanie z prac dziecka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: