Publikacja zdjęć dziecka przez szkołę – potrzebna zgoda rodzica czy nie?

Anna Mochniej        04 listopada 2016        Komentarze (0)

Na stronach internetowych szkół możemy znaleźć różne informacje: począwszy od opisu kadry i placówki na planach zajęć skończywszy. Szkoły publikują również zdjęcia uczniów, często nawet podpisane nazwiskami. Niektóre szkoły potrafią opublikować zdjęcia całych klas ze wskazaniem nazwisk. Spotkałam się z tym, że taka praktyka wzbudza obawy rodziców, szczególnie jeśli ta sama szkoła publikuje dokładny plan lekcji.

Taka sytuacja wynika z tego, że pracownicy oświaty zapominają o jednym istotnym szczególe. Otóż wizerunek to także dana osobowa, a danych osobowych nie można publikować bez zgody. W takim przypadku szkoła powinna mieć zgodę na publikację i nie wystarczy tutaj zgoda dziecka. Potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna. Należy dodać, że wizerunek jest chroniony także prawem autorskim.

Wszystko jasne, ale pracownicy szkół mogliby zadać następujące pytanie: czy absolutnie każde opublikowanie zdjęcia dziecka wymaga zgody? Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Jeśli publikujemy zdjęcia dzieci  np. z uroczystości szkolnych gdzie uczniowie nie są podpisani imieniem i nazwiskiem, czyli gdy chodzi o pokazanie pewnego wydarzenia zastosowanie znajdą przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli na zdjęciu będą dzieci, które stanowią jedynie szczegół całości to nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie takiego zdjęcia w Internecie. 

No dobrze, ale nawet gdy dziecko jest „szczegółem całości” to możemy dyskutować o tym jak istotny jest ten szczegół. Jaki to problem wykadrować czy zrobić zbliżenie w taki sposób, który z tła zrobi centrum zdjęcia? Żeby uniknąć nieporozumień warto ustalić ze szkołą, co to znaczy przy publikacji przez nią zdjęć „szczegół większej całości”. Należy pamiętać także, że wizerunek podlega także ochronie przewidzianej w kodeksie cywilnym.  Zgodnie bowiem z art. 23 k.c. należy on do kategorii dóbr osobistych i osobie, której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono, przysługują roszczenia, o których mowa w art. 24 kodeksu cywilnego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: