Szesnastolatek kupuje samochód

Anna Mochniej        21 czerwca 2016        Komentarze (0)

Poprzednim razem pisałam o naszych najmłodszych na zakupach. Inaczej niż w przypadku dzieci w wieku do 13 lat przedstawia się sytuacja osób między 13 a 18 rokiem życia.   Posiadają one ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Prawo mając na uwadze ich wiek i nabyte już doświadczenie przyznaje im większą samodzielność.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoby takie mogą zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Mogą same rozporządzać swoim zarobkiem, jeżeli już podjęły pracę, a także dysponować przedmiotami, które zostały im oddane do swobodnego użytku. Jednakże na tym kończy się ich samodzielność.

Zasadą jest, że do ważności innych czynności prawnych dokonanych przez takie osoby, to znaczy wtedy, kiedy rozporządzają one swoimi prawami lub zaciągają zobowiązania, potrzebna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego – najczęściej rodziców. Jeżeli małoletni zawiera umowę bez takiej zgody, to ważność umowy jest uzależniona od potwierdzenia jej przez przedstawiciela ustawowego. Jeśli takiego potwierdzenia nie będzie, to umowa jest nieważna.

Gdy szesnastolatek kupi np. samochód, a rodzice nie będą chcieli wyrazić zgody na ten zakup, to transakcja nie będzie ważna. Jeśli młodemu człowiekowi bardzo zależy na tym zakupie, to prawo daje mu szansę. Może poczekać dwa lata, aż ukończy osiemnaście lat i sam potwierdzić umowę.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: