Tłumacz przysięgły – czy dobra zajomość języka wystarczy?

Istnieje na świecie wiele zawodów, które nierozerwalnie wiążą się z posiadaniem wysoce specjalistycznej wiedzy. Idealnym przykładem są wszelkiego rodzaju naukowcy. Niemniej jednak, chcielibyśmy zwrócić dziś uwagę na zawód, który także wymaga bardzo szerokiej wiedzy, podczas gdy profesja ta nie jest wystarczająco doceniana. Osoba, o której to pracy dziś powiemy, to tłumacz przysięgły.

Ktoś mógłby argumentować, że to lekka przesada. W końcu opanowanie języka obcego to coś, co udaje się mnóstwie ludzi, więc tłumaczenie tekstu wcale nie jest tak trudnym zadaniem. Warto jednak pamiętać, że praca tłumacza przysięgłego to nie tylko sama znajomość języka. To także płynne posługiwanie się piórem, posiadanie wiedzy na temat mowy potocznej i naturalnej oraz znajomość konkretnych dziedzin języka. Co to oznacza?

Tłumacz przysięgły często musi pisać teksty specjalistyczne. Zdarza się na przykład, że zachodzi potrzeba przetłumaczenia czegoś o maszynach spawalniczych. Jeśli tłumacz posiada słownictwo z tego zakresu, szybko i sprawnie da sobie radę z taką pracą.