Tłumacz przysięgły – zakres usług

Szczególną odmianą pełnienia zawodu tłumacza jest bycie tłumaczem przysięgłym. To wyjątkowo odpowiedzialny zawód, w którym ponosi się pełną odpowiedzialność zawodową za niewykonywanie obowiązków przewidzianych w ustawie. Karą może być upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub nawet pozbawienie tego prawa.

Tłumacz przysięgły specjalizuje się w tłumaczeniu specjalistycznych dokumentów o wysokiej randze, jak przekład dokumentów sądowych, urzędowych i procesowych. Może je wykonywać na zlecenie jednostek prywatnych, ale przede wszystkim wykonuje je też na zlecenie organów przestrzegania prawa, czyli sądów, prokuratury i policji. Swoje przekłady potwierdza specjalną pieczęcią, która poświadcza o jego tytule i pozycji na liście tłumaczy. Każdy tłumacz przysięgły zostaje wpisany na specjalną listę, dostępną do wglądu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. To również rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości określa wysokość wynagrodzenia takiego tłumacza.