Wynik rekrutacji do szkoły a ochrona danych osobowych

Anna Mochniej        02 lipca 2016        Komentarze (0)

Wczoraj zadzwoniła do mnie podekscytowana kuzynka z następującą wiadomością:  została przyjęta do wymarzonego liceum do klasy o profilu biologiczno-chemicznym.  Czekanie na wyniki zdawało się nie mieć końca, ale na szczęście znalazła swoje nazwisko na liście wywieszonej na korytarzu szkoły.  Szczerze jej pogratulowałam i cieszę się razem z nią.  Jak to się ma natomiast do ochrony jej danych osobowych?

W szkołach, podobnie jak w innych podmiotach, przetwarzane są dane osobowe. Często występują sytuacje, gdzie dyrektorzy szkół podejmują decyzje, o których ustawa o ochronie danych osobowych milczy. Jedną z nich jest przetwarzanie danych w toku rekrutacji.  Pracownicy  oświaty mają więc  utrudnione zadanie. W celu realizacji zadań przetwarzają dane osobowe, lecz często, by robić to z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych  muszą kierować się własnym wyczuciem.

Żaden  przepis nie zezwala  na upublicznienie na drzwiach wejściowych do szkoły listy zawierającej dane osobowe dzieci oraz ich rodziców, a taka praktyka jest dość powszechna. Umieszczenie listy na drzwiach wejściowych do szkoły mogłoby doprowadzić do sytuacji, gdzie z takimi danymi zapoznają się, oprócz oczywiście osób bezpośrednio zainteresowanych, także osoby postronne .

Informowanie o przyjęciu  dzieci do szkoły powinno się odbywać z poszanowaniem wszystkich zasad ochrony danych osobowych osób, których ta informacja dotyczy. Jeśli istnieje konieczność upublicznienia listy dzieci przyjętych do szkoły, to każdy dyrektor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i dlaczego taka lista miałaby zostać wywieszona np.  przy drzwiach wejściowych lub w gablocie wewnątrz budynku?

Wystarczająca wydaje się być tylko informacja, że lista jest udostępniana do wglądu np. w sekretariacie. Jeśli zaś chodzi o zakres podawanych danych, to zawsze powinien odpowiadać konkretnym potrzebom, tj. celowi przetwarzania danych. Nie powinno się żądać, a tym bardziej upubliczniać zbyt szerokiego zakresu danych. O zasadzie adekwatności w tym zakresie piszę także przy przetwarzaniu danych podczas zapisywania dziecka do świetlicy szkolnej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: