Zarządzanie spadkiem za małoletniego

Anna Mochniej        18 lipca 2016        Komentarze (0)

Dziadkowie to największy skarb jaki można sobie wymarzyć. Zwłaszcza dla pracujących rodziców, pomoc dziadków w opiece nad dziećmi jest wręcz nie do przecenienia. Zdarza się, że dziadkowie chcą aby np. ich mieszkanie po ich śmierci należało do wnuka czy wnuczki. O czym w takim przypadku powinni wiedzieć rodzice?

Małoletni może dziedziczyć zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentu. Dopóki jednak taka osoba nie ukończy osiemnastego roku życia nie może samodzielnie decydować o nabytym majątku – oznacza to, że małoletni nie może np. sprzedać mieszkania otrzymanego w spadku. Takie działania mogą podjąć wyłącznie jego rodzice bądź opiekunowie.

Prawo zarządzania majątkiem dziecka przypada jego rodzicom bądź opiekunom. Oznacza to, że rodzice bądź pełnoprawni opiekunowie powinni sprawować zarząd z należytą starannością – mogą oni zarządzać zarówno całym majątkiem, jak i tylko niektórymi jego składnikami. Zarówno rodzice, jak i opiekunowie nie mogą dokonywać jakichkolwiek czynności, które przekraczałyby zwykły zarząd (zgody na takie czynności udziela sąd opiekuńczy – sąd rejonowy miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka).

Zdarza się, że rodzice małoletniego mają odmienne zapatrywania co do kwestii związanych z małoletnim, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie majątkowe. Niekiedy rodzice osoby małoletniej są w trakcie rozwodu i nie jest do końca jasne, kto będzie sprawował władzę rodzicielską nad dzieckiem i w jego imieniu zarządzał odziedziczonym spadkiem, a np. dziadek dziecka chciałby mieć pewność, iż ze spadku faktycznie skorzysta małoletni.

W takiej sytuacji trzeba mieć na uwadze art. 102 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodnie z którymi w umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W takim przypadku jeśli darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Z tego wynika, że nie jest wystarczające zwrócenie się z prośbą do rodziny o sprawowanie zarządu nad majątkiem małoletniego spadkobiercy. Zastrzec to można – jak wskazuje przepis – w testamencie. Natomiast co zrobić gdy spadek jest zadłużony? O tym piszę tutaj Jak odrzucić spadek za dziecko.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: