NACZELNIK ZAJĘTY

Petent inicjujący grę przedstawia się telefonującemu do niego petentowi jako swój sekretarz i twierdzi, że nie może połączyć z sobą, ponieważ „naczelnik” jest zajęty. (Zamiast naczelnika w zależności od ambicji może również powiedzieć: „tajny radca dworu”, „ekscelencja”, „towarzysz dyrektor” itp.). Na argumenty telefonującego petenta, że sprawa jest pilna, niecierpiąca zwłoki, inicjujący zabawę petent odpowiada kontrargumentami, […]

NIECZYNNA ŁAWKA

Na ławce w parku, którą codziennie o tej samej porze zajmują ci sami petenci, jeden z nich, przyszedłszy dziesięć minut wcześniej, wiesza przygotowany w domu na kawałku tektury kaligrafowany napis „Nieczynna”. Zaskoczeni tym faktem pozostali petenci, narzekając i gubiąc się w domysłach, dlaczego ławka jest nieczynna, spędzają miłe przedpołudnie zajmując zawsze pustą, podobnie jak ich […]

Jak być petentem na rencie?

U schyłku każdego, najbardziej nawet burzliwego życia, przychodzi okres, kiedy człowiek niemal że zupełnie przestaje już być petentem. Regularnie odbierana od listonosza renta i raz na rok przedłużana legitymacja związkowa w niczym nie potrafią zastąpić. tych lat, kiedy czekało się godzinami w kolejce, aby coś załatwić, kiedy z wypiekami czytało się orzeczenia komisji odwoławczej lub […]

Jak nie być petentem?

Chcąc zaoszczędzić sobie — przynajmniej częściowo — pisania podań, stania w kolejce, wyrabiania protekcji, interweniowania, nerwowego oczekiwania na decyzję, itd. itd., petent wytrwale i konsekwentnie buduje grono oddanych sobie przyjaciół. Budując grono oddanych sobie przyjaciół, petent różnicuje ich na przyjaciół bliższych, czyli tzw. przyjaciół domu, z którymi spotyka się często, i przyjaciół dalszych, z którymi […]