Hand Shake of Two Men

CWICZENIE

Bieg z przeszkodami. W kamienicy, w której petent mieszka (pod warunkiem, że liczy ona co najmniej siedem pięter, jeśli jest niższa, petent wykorzystuje do tego ćwiczenia dwie kamienice), najpierw ustala petent trasę biegu. Aby wypadła ona w sposób urozmaicony, kolejność pięter, które musi pokonać, może się na przykład przedstawiać następująco: parter — siódme piętro — parter — czwarte piętro — pierwsze piętro —■ siódme piętro — parter — trzecie piętro — parter — szóste piętro itd. Po ustaleniu trasy petent przystępuje
do pokonywania jej na czas. Rozpoczynając od 30 sekund przeznaczonych na pokonanie jednego piętra, w miarę nabierania kondycji i zwiększania ilości pięter petent czas ten skraca. Uwaga: z windy ma prawo korzystać tylko ewentualna pomoc lekarska. Wielobój nowoczesny. Ćwiczenie to polega na połączeniu w trakcie jednego treningu stania prostego, stania z przeszkodami, biegu płaskiego i biegu z przeszkodami. Kolejność wykonywania ćwiczeń dowolna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *