assorted-title of books piled in the shelves

Działania petenta

Dowiaduje się więc petent, czego potrzebowałby ktoś z branży dysponującej kafelkami do obudowy wanny. Okazuje się, że ten potrzebowałby ziela peruwiańskiego. Niestety, nikt z krewnych petenta ani znajomych przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania lub do wymiany nie dysponuje zielem peruwiańskim. Nie zrażając się tym faktem, petent pyta kogoś z branży, dysponującego kafelkami do obudowy wanny, czy nie ma przypadkiem do wymiany jakiegoś krewnego lub znajomego, który nie może’ załatwić sobie czegoś, co z kolei załatwić może jakiś krewny lub znajomy petenta przeznaczony do wymiany. Chwila namysłu wystarcza, aby taka wymiana okazała się możliwa dzięki temu, że: krewny petenta przeznaczony do bezpośredniego wykorzystania może załatwić krewnemu kogoś z branży, przeznaczonemu do wymiany, dysponującego kafelkami do obudowy wanny, przyjęcie jego córki do ogniska muzycznego. Dzięki temu krewny, przeznaczony do wymiany kogoś z branży dysponującego kafelkami do obudowy wanny, godzi się napisać list do Argentyny, do brata, z którym się gniewa już od lat trzydziestu, z prośbą o ziele peruwiańskie. Brat, jak się okazuje, co prawda od piętnastu lat już nie żyje, ale żyje bratowa, która od dziesięciu lat jest już zamężna w Chile. Kolejny list do bratowej przynosi w odpowiedzi przesyłkę ziela peruwiańskiego, za które jednakże bratowa prosi w rewanżu o „Trędowatą” H. Mniszek. Powieść H. Mniszek „Trędowata” gotów jest dostarczyć krewny kogoś z branży dysponującego kafelkami do obudowy wanny, jednakże pod warunkiem, że otrzyma dla żony balsamiczny krem do twarzy. Ponieważ na szczęście ktoś z branży dysponujący kafelkami do obudowy wanny nie posiada krewnego względnie znajomego przeznaczonego do bezpośredniego wykorzystania względnie do wymiany dy sponującego kremem balsamicznym do twarzy, petent natomiast posiada, wymiana dochodzi szczęśliwie do skutku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *