Close-up Photo of a Wooden Gavel

Głęboki, rozmyślający

Bez perfekcyjnych melancholików mielibyśmy ubogie zasoby poezji, sztuki, literatury, dzieł filozoficznych i symfonicznych. Brakowałoby kultury, dystynkcji, dobrego smaku i talentów, mających źródło w naszej naturze. Mielibyśmy mniej inżynierów, wynalazców i naukowców; bez nich pogubilibyśmy się w rejestrach i kolumnach cyfr. Perfekcyjni melancholicy są duszą ludzkości, jej umysłem, duchem i sercem. O, jak bardzo świat potrzebuje perfekcyjnych melancholików! Głęboki, rozmyślający, analityczny Towarzyski sangwinik jest ekstrawertykiem – perfekcyjny melancholik ma naturę introwertyczną. Towarzyski sangwinik uwielbia rozmowy i wszystko wyrzuca z siebie – perfekcyjny melancholik to człowiek głęboki, spokojny, pogrążony w myślach. Towarzyski sangwinik patrzy na świat przez różowe okulary – perfekcyjny melancholik jest urodzonym pesymistą, roztrząsającym nie istniejące problemy i obliczającym koszty przed rozpoczęciem budowli. Perfekcyjny melancholik zawsze pragnie dotrzeć do sedna sprawy. Nie sądzi według pozorów, ale dokopuje się do jądra prawdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *