people sitting near table with laptop computer

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny

Jakąż ulgę przyniosło nam odkrycie, że jest dla nas nadzieja; możemy zrozumieć swoje temperamenty i zaakceptować swoje osobowości. Doświadczywszy przemiany w naszym życiu, zaczęliśmy nauczać, prowadzić badania i pisać na temat temperamentów. Książka ta jest owocem dwudziestu pięciu lat wykładów na seminariach, pracy duszpasterskiej i codziennych obserwacji ludzkich temperamentów. Jest prostą i łatwą lekcją psychologii podaną w przyjemny, przystępny sposób, a wszystko po to, abyśmy mogli:
Aby rozpoznać materiał, z jakiego jesteśmy ukształtowani, i zrozumieć istotę naszej osobowości, zapoznamy się najpierw z typologią temperamentów ustaloną dwa tysiące czterysta lat temu przez Hipokratesa. Zabawimy się z towarzyskimi sangwinikami, którzy tryskają entuzjazmem. Spoważniejemy u boku perfekcyjnych me- lancholików, dążących do doskonałości w każdej dziedzinie. Obejmiemy przywództwo wraz z energicznymi cholerykami, którzy są urodzonymi liderami. Wreszcie odpoczniemy w towarzystwie spokojnych flegmatyków cieszących się życiem. Niezależnie od tego, jacy jesteśmy, zawsze możemy czegoś nauczyć się od przedstawicieli każdego z tych typów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *