Hand Shake of Two Men

Jak być przeciw, kiedy inni są za?

Wśród nielicznych sposobów podkreślania swojej indywidualności dobre rezultaty może dać umiejętnie stosowana metoda, polegająca na tym, że kiedy inni są za, petent jest przeciw. Realizację metody podkreślenia własnej indywidualności, poprzez wypowiadanie się przeciw, kiedy inni są za, rozpoczyna petent od ułożenia szczegółowej listy sytuacji i tematów, w których nie wypowiada się przeciw, kiedy inni są za. Lista ta winna obejmować: nazwiska, przeciw którym petent się nie wypowiada, kiedy inni są za, sprawy, na których się zna, przeciwko którym nie wypowiada się, kiedy inni są za, sprawy, na których petent się nie zna, przeciwko którym nie wypowiada się, kiedy inni są za, budynki, w których nie wypowiada się przeciw, kiedy inni są za, sale, w których nie wypowiada się przeciw, kiedy inni są za, sytuacje w innych — nie będących na liście — budynkach i salach, w których nie wypowiada się przeciw, kiedy inni są za, inne trudne do przewidzenia sprawy, w których nie wypowiada się przeciw, kiedy inni są za. We wszystkich pozostałych, nie objętych szczegółową, stale aktualizowaną i uzupełnianą listą sprawach używa sobie petent swobodnie, śmiało wypowiadając się przeciw, kiedy inni są za.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *