man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

JAK CZUĆ SIĘ UKARANYM?

Ponieważ ilość ukaranych jest zawsze mniejsza od ilości potencjalnych kandydatów do ukarania, ukarany petent winien uczynić wszystko, co tylko leży w jego mocy, aby jak najlepiej wśród nie ukaranych swoją karę zdyskontować. W tym celu petent dzieli nie ukaranych na trzy kategorie: stale karanych rzadko karanych nie karanych. Dla każdej z tych kategorii urządza petent dużą wódkę po to, aby po spełnieniu pierwszych toastów wyjaśnić: KATEGORIA 1 Stale karanych: samo życie pokazało, ile prawdy jest w tym, co nieraz już do petenta docierało, że „jest wśród nas taki, którego nigdy nie karzą, ale nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, ponieważ swoich ludzi się nie karze”. W praktyce pokazało się najlepiej, „od kogo szef dowiaduje się o rzeczach, o których wiedzieć nie ma prawa”. Jakoś bardzo szybko znalazł się dowód, o którym twierdzono, że nigdy się nie znajdzie.KATEGORIA 2 Rzadko karanych: wina nie jest równa winie, a kara karze, szkoda tylko, że karzący nigdy nie ogłasza prawdziwych motywów ukarania. Petent rzadko jest karany, to prawda, ale za to, za co został w rzeczywistości ukarany, jest gotów być karany i cierpieć częściej. Albowiem żadną to hańbą nie jest — a wprost przeciwnie — być karanym za obronę praw i godności łudzi, kolegów — bo taki w istocie jest motyw ukarania petenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *