Jak ominąć referenta?

Obowiązkiem petenta — jeśli tylko chce otrzymać decyzję pozytywną — jest więc, zani,m napisze podanie albo zgłosi się osobiście w celu zreferowania sprawy, sprawdzić na jakimś najniższym szczeblu w instytucji, do której się zwraca, czy personel szefa obok prawa do decyzji odmownej dysponuje jeszcze prawem do decyzji pozytywnej. Inaczej bowiem musi petent uzasadnić sprawę kierownikowi, inaczej naczelnikowi, zupełnie zaś inaczej samemu szefowi. Najlepszym sposobem ominięcia referenta i uzyskania audiencji u kierownika jest napisanie do niego listu na maszynie, w którym nie referując, o co chodzi, donosi petent, że z pewnych względów, które wyjaśnić może tylko osobiście, zmuszony jest zwrócić się do niego bezpośrednio z prośbą o przyjęcie. Przyjęty przez kierownika petent nie precyzuje tych względów drobiazgowo, tylko wyjaśnia, najlepiej w sposób aluzyjny, przyczynę bezpośredniego odwołania się do niego. Aluzja ta powinna zawierać następujące elementy: co głowa, to głowa różnie mówią o tym waszym referencie ludzie na pewnym poziomie zawsze się porozumieją. Najlepszym sposobem ominięcia referenta i kierownika, aby uzyskać audiencję u naczelnika jest napisanie do niego odręcznego listu, w którym nie referując konkretnie, o co chodzi, donosi petent, że z pewnych względów, których naczelnik sam powinien się domyślić, zwraca się do niego o przyjęcie. Przyjęty przez naczelnika, petent sam nie powraca do „pewnych względów, których naczelnik sam powinien się domyślić”, przyczynę zaś bezpośredniego odwołania się od razu do niego wyjaśnia najlepiej w sposób aluzyjny. Aluzje te powinny zawierać następujące elementy: jeśli nie do niego, do kogo innego w ogóle można zwrócić się w tej instytucji nie pierwsza to w praktyce petenta instytucja, która boryka się z brakiem personelu do tak odpowiedzialnej działalności dyskrecja, jaką petent jest związany, nie pozwala mu wyjawić, kto konkretnie wskazał mu naczelnika jako tego, kto się tu naprawdę liczy, ale to ujawnić może, że szczerze gratuluje naczelnikowi takiej znajomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *