brown wooden stand with black background

Jak współżyć z energicznym cholerykiem i spokojnym flegmatykiem

Spokojny flegmatyk jest człowiekiem niewymagającym, łatwo dostosowującym się i wszechstronnym, który ponad wszystko chce uniknąć kontrowersji i konfliktu.
Energiczny choleryk może wpasc w chwilowy szał, gdy ktoś nie robi czegoś dobrze, ale kiedy już ustawi każdego odpowiednio, uważa, że jest po wszystkim, a jego emocje odzyskują stały poziom. Spokojny flegmatyk może doświadczyć chwilowego obniżenia nastroju, gdy pomimo wszelkich starań nie uda mu się uniknąć kłopotu, ale ty możesz nawet tego nie zauważyć. Spokojny flegmatyk jest dumny ze swojej wewnętrznej równowagi i mówi sobie: „Nigdy nikomu nie dam poznać, jakie są moje odczucia odnośnie czegoś”. Jesteś w stanie rozpoznać, jakie są odczucia towarzyskiego sangwinika, w miarę jak jego emocje włączają się i wyłączają, podobnie jak dzieje się ze światłem. Jesteś w stanie rozpoznać nastrój perfekcyjnego melancholika po tym, czy jego pojawieniu się w pokoju towarzyszy czy nie czarna chmura.
Ale emocje energiczego choleryka znajdują się wciąż na tym samym, wysokim poziomie; podobnie emocje spokojnego flegma- tyka — utrzymują się wciąż na niezmiennym, niskim poziomie. Podobnie jak lekkomyślnego towarzyskiego sangwinika pociąga głęboki perfekcyjny melancholik, a zamkniętego w sobie perfekcyjnego melancholika otwarty towarzyski sangwinik, tak przywódca o temperamencie energicznego choleryka lubi mieć u swego boku spokojnego flegmatyka, a spokojny flegmatyk o chwiej- > nym usposobieniu szuka kogoś zdecydowanego. Towarzyski sangwinik i perfekcyjny melancholik stanowi parę wzajemnie uzupełniającą swoje braki; podobnie jest w pr-y( padku energicznego choleryka i spokojnego flegmatyka. Mo_ uzupełniać się nawzajem, o ile zrozumieją i zaakceptują swoje tezą peramenty. Gdy zajmiemy się tym w następnyćh rozdziałach, zr zumiecie, co mam na myśli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *