man writing on paper

Krótki przewodnik stylów podaniowych

Styl sentymentalny. Petent przedstawia się jh na początku podania jako człowiek o uspo- •Jgr sobieniu poetyckim. Jeśli w młodości pisał Ąa wiersze, informuje o tym, wtrącając do tekstu ze dwa-trzy rymy. Jeśli w młodości wierszy nie pisał, dwa-trzy rymy tworzy na poczekaniu. W dalszej części podania petent donosi, że natchnieniem dla niego była zawsze natura: lasy, pola, ruczaje, wschody i zachody słońca, księżyc. Z kolei przystępuje do wy- znania-pytania: gdzież to wszystko można znaleźć w dusznych murach miasta? Pytań „gdzież” najlepiej jest postawić co najmniej ze dwa-trzy, przy czym konieczne jest, aby jedno z tych pytań jako przykład oderwania od natury, do której w sposób naturalny ciągnie człowieka, przedstawiało: okienko w dusznej sali, biureczko wtłoczone między inne biurka itd., w zależności od tego, gdzie jest ulokowana urzędniczka, której petent składa podanie. Po serii pytań „gdzież” petent odpowiada, że tylko ogródek działkowy pozwoli mu, i wylicza, co mu konkretnie pozwoli (westchnąć przy księżycu, skąpać się w świeżej zieleni, śledzić lot motyli itp.).  Styl informacyjny. Petent przedstawia się na początku podania jako człowiek, który jest świetnie poinformowany, kto ogródki działkowe dostał, a nie powinien był dostać. W dalszym ciągu petent informuje, że korzysta z tej drogi, aby otrzymać ogródek działkowy, ponieważ uwielbia praworządność, niemniej mając takie koneksje, jakie ma, stać by go było na otrzymanie i bez pomocy tego, do którego składa podanie, nie tylko ogródka działkowego, ale całego wielesethektarowego majątku. W ostatniej części listu petent informuje, kogo poinformuje, jeśli informacja na temat przydzielenia mu ogródka działkowego zbytnio by się opóźniła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *