NACZELNIK ZAJĘTY

Petent inicjujący grę przedstawia się telefonującemu do niego petentowi jako swój sekretarz i twierdzi, że nie może połączyć z sobą, ponieważ „naczelnik” jest zajęty. (Zamiast naczelnika w zależności od ambicji może również powiedzieć: „tajny radca dworu”, „ekscelencja”, „towarzysz dyrektor” itp.). Na argumenty telefonującego petenta, że sprawa jest pilna, niecierpiąca zwłoki, inicjujący zabawę petent odpowiada kontrargumentami, aż do momentu zawieszenia słuchawki przez telefonującego petenta lub przerwania rozmowy przez centralę telefoniczną. ZABAWA 4. „PODANIE” Inicjujący zabawę petent pisze na adres najstarszego na ławce petenta podanie z prośbą o jednodniowy urlop okolicznościowy, ponieważ mają przywieźć węgiel i musi zostać w domu. Jeśli podanie inicjujący zabawę petent napisze na wiele dni przed datą przywiezienia węgla, istnieje na ławce możliwość dodatkowych zabaw związanych z rozpatrywaniem podania, dodatkowymi wyjaśnieniami składanymi przez inicjującego zabawę petenta itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *