Close-up Photo of a Wooden Gavel

Nie patrz z góry na „ofermy”

Jedną z najbardziej dramatycznych słabości energicznego choleryka jest jego niezachwiane przekonanie, że on ma rację, a wszyscy ci, którzy myślą inaczej, są w błędzie. Zawsze wie, jak coś z bić najszybciej i najlepiej, i informuje cię o tym. Jeśli nie zi gujesz we właściwy sposób, w jego opinii będziesz w Wędzie. I giczny choleryk spędza wiele czasu stojąc na szczycie świ i spoglądając z góry na tych, których często nazywa „życiowy ofermami”. Taka postawa wyższości może spowodować psychi ny uraz u osób zależnych od energicznego choleryka.
Energiczny choleryk ceni w sobie siłę i spogląda z lekkim litowaniem na słabości innych. Nie może znieść ludzi chorych,; to było w przypadku męża mojej przyjaciółki; „Kiedy jestem ch
skarżyła się – kładzie mnie do łóżka i mówi: «Jak poczujesz lepiej, wstań i zamknij drzwi»”.
Pewien energiczny choleryk powiedział mi ostatnio: „Nie ci pię ludzi, którym brak poczucia bezpieczeństwa; mam ochotę ‘trząsnąć nimi”. Największą słabością energicznego choleryka’ niezdolność do znoszenia słabości innych. Po prostu nie roją ludzi, którzy nie są podobni do nich, i uważają wszystkich innych za słabych lub tępych. Trudno energicznemu cholerykowi pojąć, że nie wszyscy są skłonni podporządkować się jego silnemu przywództwu. Oczekuje, że jego programy pobudzą wszystkich do działania, a pomysły staną się źródłem inspiracji. Gdy energiczny choleryk zrozumie istotę temperamentów, będzie mógł dostosować swoje przywództwo do różnych typów ludzkich osobowości. W sytuacji, gdy brak mu wiedzy o temperamentach, skupia wokół siebie innych energicznych choleryków, co sprawia, że „życiowe ofermy” są spychane na pobocze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *