brown wooden stand with black background

OAK^WPADAĆ NA GENIALNE jV FOMMSEY?, ,

W związku z powszechnie panującym przekonaniem, że wpadanie na genialne pomysły jest codziennym obowiązkiem każdego petenta, niniejszym wyjaśnia się: nigdy, przez nikogo żadne zarządzenie nakładające tego typu obowiązek na petentów nie było wydawane w szczególności nikt, nigdy, żadnym zarządzeniem nie nakładał na petentów obowiązku: wymyślania genialnych pomysłów w nocy wymyślania genialnych pomysłów na zebraniach wymyślania genialnych pomysłów na wczasach wymyślania genialnych pomysłów w czasie choroby, zwłaszcza przewlekłej wymyślania genialnych pomysłów gdziekolwiek indziej i kiedykolwiek indziej nie przewiduje się zarówno w terminie najbliższym, jak i terminie najdalszym żadnych uchwał, zarządzeń, okólników, instrukcji i tym podobnych nakładających na petentów obowiązek wymyślania genialnych pomysłów, jak również nie przewiduje się patentów i koncesji dla wymyślających genialne pomysły. Wyraża się przekonanie, że genialny pomysł, który podyktował niniejsze wyjaśnienie, zostanie przez ogół netentów właściwie zrozumiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *