Perfekcjonista o wysokich wymaganiach

Życiowa zasada perfekcyjnego melancholika brzmi: Jeżeli jakaś rzecz jest warta za chodu, warta jest także, aby ją należycie wykonać. Nie ma znacz© nia czas wykonania, ale jego jakość. Ilość także nie jest nigdy waż niejsza od jakości, więc gdy perfekcyjny melancholik jest za cofl odpowiedzialny, możesz być pewien, że praca będzie wykonanffi należycie i na czas. J|
Cindy powiedziała mi, że jej mąż Phil, perfekcyjny melanchsll lik, zamierzał pomalować dom zdając sobie sprawę, że tylko cnj jest w stanie zrobić to dobrze. Zaczął od ręcznego czyszczenia ka|| dego pojedynczego gontu. Ta praca zajęła mu okrągły rok i w tym czasie dom wyglądał okropnie. Pod koniec roku został pomalow* ny, ale męża Cindy przeniesiono służbowo do innej pracy i iRraf sieli dom sprzedać. Cindy przyznała, że uzyskali wyższą cenę wła« śnie ze względu na perfekcyjne pomalowanie. Nasz gazeciarz, perfekcyjny melancholik, pokazał mi gari® pogniecionych banknotów dolarowych i powiedział, że zawsze je prasuje, ponieważ nie cierpi pomiętych pieniędzy. Tylko perfekcyjny melancholik jest w stanie prasować pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *