Person in Beige Long Sleeve Shirt Using Macbook Pro

Petent-nauczyciel

niekoniecznie musi wiedzieć, gdzie, co, z kim i w jakich godzinach można załatwić, ale fakt ten wcale mu nie przeszkadza, aby o każdej porze, w każdej sytuacji, każdego pouczać, jak ma co załatwić. Petent-nauczyciel potrafi samodzielnie: załatwić sobie wrogów w osobach innych, tyle co on wiedzących, petentów-nauczycieli. Petent-wygłup: usiłuje sprawić wrażenie, że głównym celem jego obecności, najpierw w kolejce do referenta, a potem u referenta, jest rozbawianie ludzi. W tym celu opowiada głośno stare dowcipy, wierszyki, które sam ułożył, zagadki przeznaczone specjalnie dla pań, śmieje się z nich najgłośniej sam. Petent-wy- głup potrafi samodzielnie: uruchomić innych petentów- -wygłupów w kolejce oraz referentów-wygłupów w kancelarii, dzięki czemu nic-nie-załatwienie przebiega w pogodnej i wesołej atmosferze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *