Lawyers Looking at Divorce Paper

Efektima collagenius duo bez recepty

Kiedy Michał Anioł już miał rzeźbić posąg Dawida, spędził wiele czasu dokonując wyboru właściwego rodzaju marmuru, świadom tego, że jakość materiału zadecyduje o pięknie ukończonego dzieła. Wiedział, że może zmienić kształt kamienia, ale nigdy nie będzie w stanie zmienić rodzaju tworzywa. Każde stworzone przez niego dzieło sztuki jest unikatowe, gdyż nawet gdyby chciał, nie byłby w […]