Efektima collagenius duo bez recepty

Kiedy Michał Anioł już miał rzeźbić posąg Dawida, spędził wiele czasu dokonując wyboru właściwego rodzaju marmuru, świadom tego, że jakość materiału zadecyduje o pięknie ukończonego dzieła. Wiedział, że może zmienić kształt kamienia, ale nigdy nie będzie w stanie zmienić rodzaju tworzywa. Każde stworzone przez niego dzieło sztuki jest unikatowe, gdyż nawet gdyby chciał, nie byłby w […]