woman holding sword statue during daytime

Nawijanie pakuł

Rozpoczęliśmy naszą ziemską podróż będąc swoistym połączeniem cech, co odróżnia nas od naszych braci i sióstr. Przez całe lata ludzie nas rzeźbili, strugali, kuli, czyścili piaskiem i polerowali. Gdy zdawało się, że jesteśmy już ukończonym dziełem, znowu ktoś zaczynał nas kształtować. Czasami zdarzało się, że przeżywaliśmy w parku wspaniały dzień, kiedy każda przechodząca osoba podziwiała […]